Igor Zakowski - Illustrator

Illustrator | Painter | Designer

Igor Zakowski

Born 14th April 1973
He completed his studies at the faculty of Graphics at the Academy of Fine Arts in Warsaw. He studied at the department of Graphic Arts in graphic arts techniques and computer graphics studios. 
He got his Master of Arts Degree in 2000. 
For many years he has been working as an graphic designer, drawer, illustrator and caricaturist. At present he is an artistic director for a publishing house. He cooperates with numerous publishers in terms of book and press illustrating. 

 


In 2007 Igor Żakowski had his literary debut – „12 dreams”.

First a series of drawings was made that inspired short romantic stories.
They are a combination of moral stories and allegories with Far East origins.
Allegories refer to the matter of your own place on earth, aim in life, friendship,
love and vanishing in a very poetic way. They take the reader to the world
of fantasies and emotions so familiar for everyone.
„12 dreams”, ViMedia, Warsaw 2007

 

 

Igor Żakowski ukończył wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

 

Studiował w Katedrze Grafiki Artystycznej w pracowniach Grafiki Warsztatowej i Grafiki Komputerowej. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Rafała Strenta.

Od wielu lat pracuje jako grafik, rysownik, ilustrator i karykaturzysta.

Obecnie jest dyrektorem artystycznym w wydawnictwie prasowym.

Współpracuje z wieloma wydawnictwami w zakresie ilustracji prasowej i książkowej.

 
W 2007 roku Igor Żakowski wydaje swój debiut literacki – „12 snów”.

Najpierw powstał cykl ilustracji, które zainspirowały krótkie, nastrojowe opowieści. Są one połączeniem baśni z morałem i przypowieści rodem z Dalekiego Wschodu. Przypowieści

w poetycki sposób odnoszą się do kwestii własnego miejsca na ziemi, celu w życiu, przyjaźni, miłości czy przemijania. Przenoszą czytelnika w ciepły świat fantazji i emocji, bliskich każdemu człowiekowi.
„12 snów”, ViMedia, Warszawa 2007